کاور مقره برق قدرت افقی 2 تیکه (نصب برای اتصالات از بالا)

error: Content is protected !!